slide

Služby

Travní koberce: maximální kvalita na počkání

Trávní koberce jsou stále a stále populárnější, protože jejich použití má spoustu nezpochybnitelných výhod: 

 • okamžité, rychlé a spolehlivé ozelenění
 • netrpí invazí škůdců, plevelů ani mechů
 • stejnoměrně zapojený hustý a pružný drn
 • okamžitý estetický efekt
 • téměř inhed lze přiměřeně používat a zatěžovat
 • do 2 - 3 měsíců plně zatížitelný
 • možnost téměř celoroční pokládky
 • eliminace rizik spojených s osevem (vyzobávání semen ptactvem)
 • okamžité protierozní opatření
 • vysoký kvalitativní standard
 • eliminace nákladných ošetřujících opatření
 • urychlené zahájení provozu investičně náročných ploch
 • rychlá regenerace poškozených částí travnatých hřišť

Setý trávník: levnější, ale pracnější než travní koberce

Klasický setý trávník je, co se týče úvodní investice, jednoznačně levnější než travní koberec. Tím ovšem zřejmě jeho výhody končí. Je jen na vás pro jaký typ rávníku se rozhodnete.
Podle nás se ale travní koberce nakonec přecijen vyplatí. U setého trávníku je totiž třeba počítat s tím, že: 

 • vypěstování na úroveň koberce trvá minimálně 6 měsíců
 • trávník často podléhá infekčnímu tlaku plevelů
 • trávníkové osivo vyzobává ptactvo
 • bez neustálé péče nebývá trávník kvalitní
 • hrozí vysoké riziko nerovnoměrného klíčení a růstu
 • má vysoké nároky na spotřebu vody
 • až o 50 % vyšší náklady na trávníkový substrát