slide

Realizace zahrad Praha

V rámci této činnosti zabezpečujeme poradenství pro realizace zahrad a vypracování projektu zdarma, naším odborníkem s bohatými zkušenostmi. Po Vašem odsouhlasení projektu vypracujeme cenovou kalkulaci navrhnuté zahrady. Následuje dohoda termínu realizace zahrady, který je závazný na základě smlouvy.

Postup realizace zahrad

Při samotné realizaci zahrady je postup následující:

 • provedení terénní úpravy a modelace plochy
 • příprava, vytyčení a založení záhonů
 • výsadba stromů, keřů, trvalek
 • založení trávníku
 • údržba - zalévání, přihnojování, chemická ochrana, likvidace plevelů, škůdců, doplňování zeminy k rostlinám, mulčování a mnoho dalšího

Zakládání trávníků realizujeme buďto výsevem, pomocí travního koberce nebo hydroosevem.

Realizace malých staveb

Krom celkových realizací zahrad provádíme i realizaci malých zahradních staveb jako jsou pergoly, altány, ploty a chodníky, lemovací okraje a jiné.

Terénní úpravy

Aby Vaše realizace zahrady vypadala opravdu dobře, je často třeba provést nějaké ty terénní úpravy. V tom vám jako zahradní architekti rádi pomůžeme. Někdy stačí pro skvělý efekt jemná modelace terénu. Jindy je třeba navozit další zeminu, abychom dosáhli požadovaného výsledku.
Terénní úpravy - více

Po finální úpravě terénu můžeme

 • navézt pouze ornici
 • navršit substrát
 • připravit povrch pro založení trávníku
 • připravit povrch pro založení další zeleně

Výsadba rostlin a dřevin

Podstatnou částí realizace zahrad je výsadba keřů a stromů. Při ní se řídíme heslem: Osobité místo potřebuje osobitý keř, strom.
Chceme omezit vaše starosti s projektem spojené. Proto pro vás vypracujeme nejen návrh výsadby dřevin, ale rádi také tuto výsadbu sami realizujeme. Vždy zvažujeme vhodnost dané dřeviny vzhledem k:

 • jejímu původu
 • podmínkám stanoviště
 • budoucímu využití prostoru

Dáváme Vám tak jistotu, že výsadba bude na míru šitá jak Vašim požadavkům, tak prostředí projektu. Můžeme zajistit i použití vzrostlých stromů a okrasných keřů vysoké kvality jelikož používme rostlinný materiál z produkce renomovaných školkařských závodů z ČR