slide

Terénní úpravy Praha

Terénní úpravy jsou zpravidla základním pilířem samotné realizace zahrady. Jednak jsou naprosto zásadní pro jakékoliv zakládání trávníků a obecně je třeba každou zahradu v začátku realizace srovnat nebo naopak rozčlenit tak, jak je to plánováno dle odborného projektu.

Dovoz zeminy pro terénní úpravy

Jsme pochopitelně schopni svépomocí zajistit dovoz zeminy pro terénní úpravy v rámci dané realizace zahrady. Je velmi důležité, aby se jednalo o kvalitní zeminu, na které se bude dařit vegetaci, za což beze zbytku ručíme.

Samotné terénní úpravy

Všechny úpravy terénu mají za cíl, vytvořit podklad, který pro danou realizace potřebujeme. Pokud nemáte podobnou zkušenost, tak se budete divit, co všechno se dá v rámci terénních úprav u vašeho domu vytvořit. Nadšené budou vaše oči, ale zpravidla také vaše děti, které získají vlastní kus přírody.

Po finální úpravě terénu můžeme:

  • navézt pouze ornici
  • navršit substrát
  • připravit povrch pro založení trávníku
  • připravit povrch pro založení další zeleně